Veranda Epse

Medio maart is weer een woning voorzien van onze specialiteit.... een veranda. Volledig maatwerk waarbij onze inventiviteit uitstekend van pas kwam. Zo is het dak van de veranda een combinatie geworden van pannen en glas. Deze combinatie zorgt ervoor dat het klassieke uiterlijk van de veranda gehandhaafd blijft en er ook nog eens voldoende daglicht in de achtergelegen woning toetreedt. De opdrachtgever is enorm enthousiast en op verzoek geeft hij graag een rondleiding.

 

Verbouw woning Zwolle

Half maart is door ons begonnen met de verbouw van een woning aan de Huygensstraat. De gehele begane grond krijgt een nieuwe indeling, waarbij de keuken van de achterzijde van de woning naar de voorzijde wordt verplaatst. Hierdoor ontstaat een zeer royale woonkamer, die middels een uitbouw nog eens verder wordt vergroot. Er wordt gebouwd volgens een strakke planning die een vaste begin en einddatum kent. Op deze wijze kunnen in een vroegtijdig stadium afspraken worden gemaakt met de keukenleverancier en de parketeur. De totale doorlooptijd van de verbouwing kan zo tot op de dag nauwkeurig worden bepaald. Helder voor iedereen. 

 

Verbouw woning Zwolle

Begin maart is door ons gestart met de verbouw van een woning aan de Haersterveerweg in Zwolle. Naast een grondige renovatie van de woning zelf wordt de aanwezige garage geheel verbouwd en bij de woning getrokken. Hierdoor komt er ca 350 m3 woonruimte extra ter beschikking. De bestaande constructie en materialen worden zoveel mogelijk hergerbuikt zonder daarbij consessies te doen aan ons hoge afwerkniveau. Binnenkort zal de voortgang te zien zijn op de projecten pagina onder de afdeling verbouw particulier.

 

Nieuwbouw Groninger Boerderij

Inmiddels is de bouw in volle gang. De foto laat het oprichten en plaatsen van de gebinten constructie zien. Meer fotos van dit unieke project zijn te zien op de projecten pagina onder de afdeling nieuwbouw. De opdrachtgever heeft een uitgebreide foto reportage gemaakt en deze op zijn website geplaatst. Unieke beelden.... www.henniehermans.nl

 

Nieuwbouw woning Zwolle

 

Een opdrachtgever uit Zwolle heeft ons gevraagd om samen een woning te ontwikkelen welke aan zijn eisen qua budget en vormgeving voldoen, als ook aan de randvoorwaarden zoals door welstand en bestemmingsplan gesteld. Met de aanbieders van standaard woningen ( de zgn vanaf prijs woningen ) kwam deze opdrachtgever niet verder. Men bleef teruggrijpen op een bestaand type woning waar met wat kunstgrepen aan de bestemmingsplan eisen kon worden voldaan.  De consequentie daarvan waren kraak nog smaak woningen met een onleefbare indeling. De opdrachtgever ging er vanuit dat  een project woning goedkoper zou zijn dan in eigen beheer een woning ontwerpen en laten bouwen. Niets is minder waar... Een woning laten bouwen exact als in de folder is uiteraard goedkoper dan zelf ontwikkelen, komen er wijzigingen in indeling, vorm, afwerkingsniveau enzovoort dan slaat goedkoper al snel om in duurder.

 

 
Zwolle
T  038 460 89 86

Hardenberg
T  0523 23 36 20

Groningen
T  050 744 00 00